αντιστοιχώ


αντιστοιχώ
αντιστοιχώ βλ. πίν. 73 (μόνο στον ενεστ. και παρατατ.)
——————
Σημειώσεις:
αντιστοιχίζωαντιστοιχώ : οι έννοιες των δύο ρημάτων δεν ταυτίζονται.
Το αντιστοιχίζω σημαίνει θέτω σε αντιστοιχία κάτι με άλλο, ενώ το αντιστοιχώ αναλογώ, ισοδυναμώ με κάτι.

Τα ρήματα της νέας ελληνικής. 2013.

Look at other dictionaries:

  • αντιστοιχώ — (Α ἀντιστοιχῶ, έω) [αντίστοιχος] νεοελλ. 1. είμαι αντίστοιχος, συμμετρικά τοποθετημένος έναντι άλλου 2. ισοδυναμώ, εξομοιώνομαι, αναλογώ προς κάποιον αρχ. 1. στέκομαι απέναντι σε κάποιον αποτελώντας με αυτόν ζεύγος 2. χορεύω με κάποιον αντικρυστά …   Dictionary of Greek

  • αντιστοιχώ — [ацдистихо] р. соответствовать …   Λεξικό Ελληνικά-ρωσική νέα (Греческо-русский новый словарь)

  • αντιστοιχώ — ησα, είμαι παράλληλης αξίας με κάποιον άλλο, αναλογώ, ισοδυναμώ: Στην ώρα αντιστοιχούν εξήντα πρώτα λεπτά …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

  • ἀντιστοιχῶ — ἀντιστοιχέω stand opposite in rows pres subj act 1st sg (attic epic doric) ἀντιστοιχέω stand opposite in rows pres ind act 1st sg (attic epic doric aeolic) ἀντιστοιχέω stand opposite in rows pres subj act 1st sg (attic epic doric) ἀντιστοιχέω… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀντιστοίχῳ — ἀντίστοιχος ranged opposite in rows masc/fem/neut dat sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • αντιστοιχίζω — αντιστοιχίζω, αντιστοίχισα βλ. πίν. 33 Σημειώσεις: αντιστοιχίζω – αντιστοιχώ : οι έννοιες των δύο ρημάτων δεν ταυτίζονται. Το αντιστοιχίζω σημαίνει θέτω σε αντιστοιχία κάτι με άλλο, ενώ το αντιστοιχώ αναλογώ, ισοδυναμώ με κάτι …   Τα ρήματα της νέας ελληνικής

  • αντίκειμαι — (AM ἀντίκειμαι) βρίσκομαι σε αντίθεση, αντιβαίνω προς κάτι νεοελλ. (το ουδ. της μτχ. ως ουσ.) βλ. αντικείμενο*. αρχ. (ως παθ. του ἀντιτίθημι*) 1. είμαι τοποθετημένος απέναντι 2. αντιστοιχώ 3. (για τόπους) κείμαι απέναντι 4. (για πράγματα) κείμαι… …   Dictionary of Greek

  • αντιπαράκειμαι — ἀντιπαράκειμαι (Α) 1. κείμαι, είμαι τοποθετημένος ακριβώς απέναντι 2. (Γραμμ.) αντιστοιχώ …   Dictionary of Greek

  • αποκρίνομαι — (AM ἀποκρίνομαι, Α κ. ἀποκρίνω) ( ομαι) 1. απαντώ, δίνω απάντηση 2. απολογούμαι (σε δικαστήριο) μσν. νεοελλ. ευθύνομαι, είμαι υπεύθυνος νεοελλ. 1. απαντώ με αυθάδεια 2. ανταποκρίνομαι, αντιστοιχώ μσν. 1. απευθύνω τον λόγο (χωρίς να προηγηθεί… …   Dictionary of Greek

  • ισοδυναμώ — (ΑΜ ἰσοδυναμῶ, έω) [ισοδύναμος] είμαι ίσος ή ισοδύναμος με κάποιον, έχω την ίδια δύναμη ή ισχύ ή αξία ή σημασία με κάποιον άλλο, αντιστοιχώ (α. «η απάντησή σου ισοδυναμεί με άρνηση» β. «τὸ ψεῡδος ἰσοδυναμεῑ πρὸς τὴν ἀλήθειαν», Πολ.) αρχ. (για… …   Dictionary of Greek